© 2021 Venetian Steps by Marian Muilerman

naar boven

[Nederlands]       [English]

Het website-adres Venetian Steps (www.venetiansteps.com) maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om de goede werking van procedures te garanderen en de ervaring van het gebruik van online applicaties te verbeteren. Dit document bevat gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, hoe ze door de site worden gebruikt en hoe ze te beheren (in overeenstemming met de bepalingen van de garant voor de bescherming van persoonsgegevens met maatregel nr. 229 van 8.5.14, gepubliceerd in Publicatieblad nr. 126 van 3.6.14, en op grond van wetsbesluit nr. 196/03). De hieronder beschreven informatie is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de nieuwe Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, evenals het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstreeksen die de sites die door de gebruiker worden bezocht naar zijn terminal sturen (meestal naar de browser), waar ze worden opgeslagen en vervolgens bij het volgende bezoek van dezelfde gebruiker opnieuw naar dezelfde sites worden verzonden. Tijdens het surfen op een site kan de gebruiker ook cookies op zijn terminal ontvangen die worden verzonden vanaf verschillende sites of webservers (d.w.z. “derden”), waarop sommige elementen zich kunnen bevinden (zoals afbeeldingen, interactieve kaarten, video’s, geluiden en links naar pagina’s van andere domeinen) die op de site aanwezig zijn en die hetzelfde bezoeken. Cookies worden meestal voor verschillende doeleinden gebruikt: het uitvoeren van computerverificatie, het monitoren van sessies, het opslaan van informatie over specifieke configuraties met betrekking tot gebruikers die toegang hebben tot de server, enz.

Welke cookies kan onze site gebruiken?

Voor de doeleinden van dit beleid worden verschillende soorten cookies geïdentificeerd:
Technische cookies: technische cookies zijn cookies die worden gebruikt voor “het verzenden van een communicatie op een elektronisch communicatienetwerk, of voor zover strikt noodzakelijk voor de aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij die uitdrukkelijk door de abonnee of de gebruiker wordt gevraagd om een dergelijke dienst te verlenen” (zie art. 122, lid 1, wetsbesluit nr. 196/03, cd. “Privacy code). Ze worden niet voor verdere doeleinden gebruikt en worden normaal gesproken rechtstreeks geïnstalleerd door de eigenaar of exploitant van de website. Ze kunnen worden onderverdeeld in browser- of sessiecookies, die de normale navigatie en het gebruik van de website garanderen; cookiesanalyse, geassimileerd met technische cookies die rechtstreeks door de sitebeheerder worden gebruikt om informatie te verzamelen, in geaggregeerde vorm, over het aantal gebruikers en hoe ze de site zelf bezoeken; functionele cookies, waarmee de gebruiker kan navigeren volgens een reeks geselecteerde criteria (bijvoorbeeld de taal, de producten die zijn geselecteerd voor aankoop) om de service die aan hetzelfde wordt geleverd te verbeteren. Voor de installatie van dergelijke cookies is geen voorafgaande toestemming van gebruikers vereist.

Profileringscookies: profileringscookies zijn gericht op het maken van profielen met betrekking tot de gebruiker en worden gebruikt om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die door dezelfde in het kader van netwerk browsen worden uitgedrukt. Vanwege de bijzondere inbreuk die dergelijke hulpmiddelen in de privésfeer van gebruikers kunnen hebben, bepaalt de Europese en Italiaanse wetgeving dat de gebruiker adequaat moet worden geïnformeerd over het gebruik van hetzelfde en dus zijn geldige toestemming moet uitspreken. Zij worden bedoeld in artikel 10 van de richtlijn. 122 van de Privacycode indien daarin is bepaald dat “de opslag van informatie in de eindapparatuur van een contractant of gebruiker of toegang tot reeds opgeslagen informatie alleen is toegestaan op voorwaarde dat de contractant of gebruiker zijn toestemming heeft gegeven nadat hij op de vereenvoudigde wijze als bedoeld in artikel 13 van de Privacycode, lid 3, is geïnformeerd”.

Sessie- en permanente cookie: sessiecookies, die de informatie bevatten die in uw huidige browsersessie wordt gebruikt. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Niets wordt op de computer opgeslagen na het moment van gebruik van de site. Permanente cookies, houden het geheugen bij van de informatie die wordt gebruikt in de periode tussen de toegang tot de website, of worden gebruikt voor technische doeleinden en om de navigatie op de site te verbeteren. Met deze gegevens kunnen sites herkennen dat u al een bekende gebruiker of bezoeker bent en passen ze zich dienovereenkomstig aan. “Permanente” cookies hebben een duur die door de website wordt vastgesteld en die kan variëren van enkele minuten tot enkele jaren.

First-party en third-party cookies: het is noodzakelijk om het verschillende onderwerp te benadrukken dat cookies op de terminal van de gebruiker installeert, afhankelijk van of het dezelfde exploitant van de site is die de gebruiker bezoekt of een andere site die cookies installeert via de eerste (zogenaamde “derden”). First-party cookies, gemaakt en leesbaar door de site die ze heeft gemaakt, cookies van derden worden in plaats daarvan gemaakt en leesbaar vanuit domeinen buiten de site en de gegevens worden opgeslagen bij de derde partij.

Hoe de installatie van cookies te controleren

In het voorwoord dat deze website gebruik maakt van cookies van functionele technische aard en in de toekomst mogelijk van statistische aard anoniem (controleer de update van de volgende pagina en het betreffende cookiebeleid!), onmisbaar voor de goede werking van de site en om uw surfervaring te verbeteren, informeren wij u dat van derden (“derde partij”) de hieronder vermelde en kort beschreven cookies naar de gebruiker kunnen worden verzonden. We herinneren u er ook aan dat om te weten hoe u de gegevens van derden moet verwerken, u op de gerelateerde links moet klikken!

LinkedIn (“Derde partij”: interactie met sociale netwerken en externe platforms – Persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens) Privacy Policy LinkedInde site bevat LinkedIn-knoppen of sociale widgets die worden aangeboden door LinkedIn Corporation (VS).

Instagram (“Derde partij”: interactie met sociale netwerken en externe platforms – Persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens) Privacy Policy Instagramde site bevat knoppen of sociale widgets van Instagram.

Facebook en andere sociale plug-ins (“Derde partij”: interactie met sociale netwerken en externe platforms – Persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens) Privacy Policy Facebookde webpagina’s van deze site kunnen plug-ins bevatten van het sociale netwerk beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. Dergelijke plug-ins kunnen met name overeenkomen met de knoppen ‘Vind ik leuk’ of ‘Vind ik leuk’ en ‘Delen’.

Hoe stel je browser in

De meeste internetbrowsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies automatisch te accepteren. De gebruiker kan deze instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om te waarschuwen dat cookies naar het apparaat van de gebruiker worden verzonden. Er zijn verschillende manieren om cookies te beheren. De gebruiker kan de gebruiksaanwijzing of het helpscherm van zijn browser raadplegen om erachter te komen hoe hij de instellingen van zijn browser kan aanpassen of wijzigen. We herinneren u eraan dat het uitschakelen van cookies de werking van de site in gevaar kan brengen!

In het geval van verschillende apparaten (bijv. smartphones, tablets, enz.), moet de gebruiker ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat is aangepast aan zijn cookievoorkeuren.

Wat zijn uw rechten?

Artikel 10 van de richtlijn is van toepassing op de 7 van de Privacycode geeft de betrokkene de uitoefening van specifieke rechten, waaronder die van het verkrijgen van bevestiging van de eigenaar van het al dan niet bestaan van zijn persoonsgegevens en het beschikbaar stellen ervan in een begrijpelijke vorm; de betrokkene heeft het recht kennis te hebben van de oorsprong van de gegevens, het doel en de wijze van verwerking, de logica die op de verwerking wordt toegepast, de identificatiegegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke en de onderwerpen aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld; de betrokkene heeft ook het recht om de actualisering, rectificatie en integratie van gegevens, verwijdering, anonieme transformatie of blokkering van gegevens die in strijd met de wet worden verwerkt, te verkrijgen; de verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om om legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens. In het geval van diensten die door derden worden geleverd, kan de gebruiker zijn recht om bezwaar te maken tegen tracking uitoefenen door zichzelf te informeren via het privacybeleid van de derde partij, via de afmeldlink indien verstrekt of door rechtstreeks contact op te nemen met hetzelfde. De gebruiker kan Your Online Choices,gebruiken, een service waarmee u de tracking van de meeste advertentietools beheren. De Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor Marian Muilerman (Venetian Steps) woonachtig in Venetië. Neem voor meer informatie contact met mij op via  marian@venetiansteps.com. Zoals eerder benadrukt, kan de installatie van cookies en andere trackingsystemen, die door derden worden beheerd via de diensten die op deze site worden gebruikt, technisch niet door de eigenaar worden gecontroleerd. Daarom moet elke specifieke verwijzing naar cookies en trackingsystemen die door derden zijn geïnstalleerd, als indicatief worden beschouwd. Gezien de objectieve complexiteit met betrekking tot de identificatie van technologieën op basis van cookies en hun integratie met de werking van het web, nodigen we u uit om ook het privacybeleid van alle hierboven genoemde diensten van derden te raadplegen. Zie ook de volledige informatie over de gegevensverwerking waarin art. 13 van de Privacy Code.

Informatiewijzigingen

Marian Muilerman (Venetian Steps) behoudt zich het recht voor om delen van dit cookiebeleid naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment te wijzigen, bij te werken, toe te voegen of te verwijderen. De betrokkene is daarom verplicht om eventuele wijzigingen aan deze pagina periodiek te controleren. Om deze verificatie te vergemakkelijken, zal de informatie een vermelding bevatten van de datum van publicatie op de site. Het gebruik van de site na de publicatie van de wijzigingen vormt de aanvaarding hiervan. Updatedatum: 10/01/2021